Tyrkisk Peber “Vind en rejse til Island” – Konkurrenceregler

ORGANISATOR

Fazer Confectionery Ltd.
PO box 4
00941 HELSINKI
Business ID: 0728786-8

HVEM KAN DELTAGE?

Alle personer, over 16 år gamle, og som er permanent bosiddende i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Dette gælder dog ikke for medarbejdere i virksomheder, der deltager i planlægningen af denne kampagne eller dele af den, samt medlemmer af deres familier.

HVORDAN DELTAGER MAN?

Kampagnen starter d. 1. 8. 2019 og slutter d. 30.10. 2019. Hvis du ønsker at deltage, skal du gå til www.tyrkiskpeber.com og besvare konkurrencespørgsmålet.

Man kan kun deltage i konkurrencen én gang. Fazer forbeholder sig ret til at afvise enhver deltager, der forsøger at deltage i konkurrencen via flere sociale mediekonti.

PRÆMIER OG BESKED TIL VINDERE

Den præmie, der udbydes, er en rejse til Island for to personer (værdi ca. 3000 euro), og den vil blive udtrukket blandt alle kvalificerede deltagere. Trækningen finder sted senest d. 6.11.2019.

Vinderen får personlig besked gennem de kontaktoplysninger, der er angivet i formularen på kampagnens websted. Hvis vinderen ikke svarer inden for ti dage, er sejren ugyldig, og Fazer har ret til at afholde trækningen igen og vælge en ny vinder. Vinderen bliver informeret omkring bookingproceduren. Rejsen skal ske indenfor et år efter konkurrencen.

Fazer har ret til via sine websteder og sociale mediekanaler at bekendtgøre, hvem vinderen eller vinderne er, at offentliggøre deres fornavn(e), forbogstavet i efternavnet, samt hvor de befinder sig.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier.

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Fazer behandler deltagernes personlige oplysninger for at kunne gennemføre kampagnen og uddele præmierne. Personlige oplysninger kan også – med deltagerens tilladelse – anvendes til direkte markedsføring. Yderligere oplysninger om behandling af personlige oplysninger findes i Fazers erklæring om datasikkerhed.

ORGANISATORENS ANSVAR

Fazer er ansvarlig for indbetaling af en eventuel gevinstafgift i forbindelse med kampagnen.

Fazer og andre kampagne-organisatorer og eventuelle andre partnere påtager sig intet ansvar for skader, der forårsages eller påstås forårsaget af deltagelse i denne kampagne. Fazers erstatningsansvar over for deltagerne kan ikke overstige værdien af de præmier, der er nævnt i disse regler. Fazer påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, der forårsages af den informationsteknologi, der benyttes til deltagelse i denne kampagne eller modtagelse af præmierne.

ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER

Hvis der er grund til at mistænke en deltager for svigagtig adfærd eller for en anden handling, som udgør et brud på vilkårene og betingelserne, har Fazer ret til at nægte den pågældende person deltagelse.

Fazer offentliggør på kampagnens websted og så vidt det er muligt via kampagnens marketing-kanaler, hvis vi er nødt til at foretage ændringer i kampagnen, præmierne, datoer, tilgængelighed eller andre faktorer, der påvirker implementeringen af kampagnen. Fazer forbeholder sig ret til at ændre kampagnen og kampagnereglerne på en måde, der ikke har væsentlig indvirkning på deltagerne.

Kampagnen hverken sponseres, anbefales eller administreres af Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller Pinterest. Ud over at overholde konkurrencereglerne forpligter deltagerne sig også til at overholde vilkår, betingelser og regler for de ovenfor nævnte sociale medier.

Kampagnen er på ingen måde forbundet med Facebook. I forbindelse med kampagnen indsamler Fazer personlige oplysninger om deltagerne som nævnt ovenfor, og ikke via Facebook. Ved at deltage i konkurrencen fritager deltagerne Facebook og Instagram fra ethvert erstatningsansvar og ethvert krav i forbindelse med kampagnen.