1. Organisator

 

Organisatoren for Vis dit talent: DUMLE TRICKS-konkurrencen er Fazer Makeiset Oy (Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland) (“Fazer” eller “Organisator”).

 

2. Ret til at deltage

 

For at kunne deltage i denne konkurrence skal deltagerne acceptere konkurrencereglerne (“konkurrenceregler”) og forpligte sig til at overholde disse regler og enhver beslutning, som tages af Organisatoren på grundlag af reglerne.

 

Deltagere skal være mindst 15 år gamle og have fast bopæl i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland eller Polen. Ansatte hos Organisatoren og medlemmer af deres familier samt ansatte i virksomheder i Organisatorens koncern, som har deltaget i organisering eller supervision af konkurrencen, samt medlemmer af deres familier, har ikke ret til at deltage i denne konkurrence.

 

Det er muligt at deltage i konkurrencen via to forskellige sociale medier: Facebook og Instagram. Konkurrencens aldersgrænse stemmer overens med de godkendte aldersgrænser på disse sociale medieplatforme. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer deltagerne denne aldersgrænse. Deltagelse af personer på under 15 år vil ikke blive godkendt.

 

 

3. Kampagnens varighed

 

Kampagnen starter d. 2. maj 2016 og slutter d. 30. august 2016. Deltagelsestidspunkterne for hver enkelt separat konkurrence i løbet af kampagneperioden findes i afsnit 4. Deltagelse.

 

 

4. Deltagelse

 

Det er muligt at deltage i konkurrencen via to forskellige sociale medier: Facebook og Instagram. Det er ikke nødvendigt at købe noget for at deltage. Deltagerne kan deltage i alle de månedlige eller ugentlige konkurrencer.

 

4.1 Facebook-konkurrencen

 

På Facebook udgør det specifikke lands brandside konkurrenceplatformen. Siden findes på: www.facebook.com/dumle

 

Du får adgang til Facebook-konkurrencen ved at kommentere på en video, der er postet på hvert lands brandside. Opslaget omfatter også et spørgsmål vedrørende konkurrencen. De besvarelser, der sendes til den lokale brandside, konkurrerer mod hinanden. Præmierne udtrækkes hver måned i hele konkurrenceperioden blandt de korrekte besvarelser.

 

På Facebook vil der på hvert deltagerlands Dumle-brandside blive afholdt fire (4) separate konkurrencer i løbet af kampagneperioden, én hver måned. Konkurrencevideoer publiceres på mandage, og besvarelser vil blive accepteret i en 3-ugers periode umiddelbart efter publiceringen.

 

Facebook-konkurrencernes start- og slutdatoer er som følger:

2. maj – 23. maj, 30. maj – 27. juni, 4. juli – 25. juli og 1. august – 29. august

 

 

4.2 Instagram-konkurrencen

 

Konkurrenceplatformen for Instagram-konkurrencen er den internationale Dumle-brandside.

 

Siden findes på: https://www.instagram.com/dumle/

 

Du får adgang til Instagram-konkurrencen ved at kommentere på de konkurrencebilleder eller -videoer, der publiceres på Organisatorens brandkonto. Præmierne udtrækkes hver uge i hele konkurrenceperioden blandt de korrekte besvarelser.

 

På Instagram vil der på Dumle-brandsiden blive afholdt i alt atten (18) separate konkurrencer, én hver uge. Konkurrencebilleder publiceres på onsdage, og besvarelser vil blive accepteret indtil den følgende fredag.

 

Startdatoerne for Instagram-konkurrencer er som følger:

4. maj, 11. maj, 19. maj, 25. maj, 1. juni, 8. juni, 15. juni, 22. juni, 28. juni, 6. juli, 13. juli, 20. juli, 27. juli, 3. august, 10. august, 17. august, 24. august og 31. august

 

 

5. Deltagerens ansvar og licens i forhold til Fazer

 

Konkurrencen hverken organiseres, understøttes eller administreres af Facebook eller Instagram. Ud over at overholde konkurrencereglerne forpligter Fazer og konkurrencedeltagerne sig til at overholde vilkårene for Facebook- og Instagram-tjenesterne.

 

Deltagerne kan gøre Fazer opmærksom på upassende, regelbrydende eller ulovlige aktiviteter på konkurrenceopslagene. Aktiviteter af denne art og/eller svigagtige opslag vil blive fjernet fra konkurrenceopslagene, og der vil muligvis blive nedlagt forbud mod, at den pågældende deltager kan være med i konkurrencen igen. Det er forbudt at publicere falske notifikationer om andre deltagere med henblik på at bringe forstyrrelse ind i konkurrencen eller opnå en unfair konkurrencefordel. Falske notifikationer kan også medføre, at den pågældende deltager bliver udelukket fra konkurrencen.

 

Fazer forbeholder sig ret til at publicere konkurrencebesvarelser på de sociale medie-brandsider, der benyttes som konkurrenceplatform. Fazer har ret til at udelukke en deltager fra konkurrencen, hvis der er mistanke om, at den pågældende deltager har forbrudt sig imod konkurrencereglerne. Af de samme årsager forbeholder Fazer sig ret til at fjerne besvarelser fra de sociale medie-brandsider, der benyttes som konkurrenceplatform, afvise en deltagers konkurrencebesvarelser eller udelukke den pågældende deltager fra konkurrencen.

 

Ved at deltage i konkurrencen bekræfter deltagerne, at de opfylder betingelserne for at deltage i konkurrencen .

 

Ved at deltage i konkurrencen giver deltagerne Fazer tilladelse til at publicere vinderens navn på konkurrenceplatformene og i andre kanaler (marketingmaterialer, kampagneside, social medier) uden separat samtykke eller kompensation.

 

 

6. Personlige oplysninger

 

Deltagerne vil blive kontaktet via Facebook og Instagram, for at Fazer kan få deres personlige oplysninger og kontaktoplysninger med henblik på tilsendelse af præmier. Fazer vil gemme deltagernes personlige oplysninger. Deltagernes personlige oplysninger vil blive brugt til forsendelse af præmier. Personlige oplysninger vil blive håndteret i henhold til politikken til beskyttelse af personlige oplysninger. (Du kan finde yderligere oplysninger om politikken til beskyttelse af personlige oplysninger på http://www.fazer.com/settings/file-description-for-fazer-web-services-user-data-file/

 

 

7. Præmier og udvælgelse af vindere samt kontakt til vinderne

 

Organisatoren vil trække i alt 536 præmier på Facebook. Trækningen finder sted hver måned mellem de deltagere, der har indgivet en korrekt besvarelse på konkurrenceopslaget. Slutdatoen for deltagelse i hver månedlig konkurrence er angivet på konkurrenceopslaget, og besvarelser, der postes efter denne dato, vil ikke blive medtaget i trækningen.

 

Desuden vil Organisatoren hver uge trække 180 præmier på Instagram. Trækningen finder sted hver uge mellem de deltagere, der har indgivet en korrekt besvarelse på konkurrenceopslaget. Slutdatoen for deltagelse i hver ugentlig konkurrence er angivet på konkurrenceopslaget, og besvarelser, der postes efter denne dato, vil ikke blive medtaget i trækningen.

 

Organisatoren vil kontakte de udtrukne vindere via de sociale medier, der benyttes som konkurrenceplatform. Vinderen skal reagere på Organisatorens meddelelse og sende sine kontaktoplysninger inden for én uge efter at have modtaget meddelelsen med henblik på at få præmien tilsendt. Organisatoren er ikke ansvarlig for problemer, der forårsages af funktioner, fejl på eller driften af de sociale medier, der benyttes som konkurrenceplatform, eller for deltagerens manglende indsendelse af kontaktoplysninger.

 

På Facebook er der følgende månedlige konkurrencepræmier:

 

24 stk. DUMLE-kasketter (værdi ca. 14 EUR)

24 stk. BLACK EYE clipper-linser (værdi ca. 16 EUR)

48 stk. DUMLE-minifodbolde (værdi ca. 10 EUR)
24 stk. DUMLE-vandflasker (værdi ca. 15 EUR)
24 stk. DUMLE-håndklæder (værdi ca. 15 EUR)
24 stk. DUMLE-tasker til gymnastik/svømning (værdi ca. 2,5 EUR)

24 stk. DUMLE-minihøjttalere (værdi ca. 27 EUR)
288 stk. DUMLE-produktpakker (inkl. Dumle-slik og klistermærker, værdi ca. 5 EUR)

 

På Instagram er der følgende ugentlige konkurrencepræmier:

 

20 stk. 1-måneds Spotify Premium-abonnementer (værdi: 10 EUR)

30 stk. DUMLE-minifodbolde (værdi: 10 EUR)

30 stk. DUMLE-fanhalstørklæder (værdi ca. 9 EUR)

20 stk. DUMLE-tasker til gymnastik/svømning (værdi ca. 2,5 EUR)

10 stk. DUMLE in-ear-hovedtelefoner (værdi ca. 25 EUR)

10 stk. DUMLE-kasketter (værdi ca. 14 EUR)

10 stk. DUMLE selfie-sticks (værdi ca. 20 EUR)

10 stk. DUMLE-vandflasker (værdi ca. 15 EUR)

40 stk. DUMLE-produktpakker (inkl. Dumle-slik og klistermærker, værdi ca. 5 EUR)

 

 

Præmier kan ikke ombyttes til penge eller andre produkter. Præmier udtrækkes på både Facebook og Instagram og vil blive leveret én gang om måneden.

 

 

8. Organisatorens ansvar

 

Fazer og andre mulige konkurrencepartnere påtager sig intet ansvar for skader, der forårsages af deltagelse i denne konkurrence, eller som det påstås, at deltagelse i denne konkurrence har forårsaget. Organisatorens erstatningsansvar over for deltagerne kan ikke overstige værdien af de præmier, der er nævnt i disse regler. Fazer påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, der forårsages af den informationsteknologi, der benyttes til deltagelse i denne konkurrence eller modtagelse af præmierne. Fazer er ikke ansvarlig for problemer med relation til deltagelsen i denne konkurrence eller modtagelse af præmier, der forårsages af funktioner, fejl på eller driften af de sociale medier, der benyttes som konkurrenceplatform, eller for deltagerens manglende indsendelse af kontaktoplysninger.

 

 

9. Andre vilkår og betingelser

 

 

Fazer forbeholder sig ret til at ændre reglerne og præmierne for denne konkurrence samt annullere eller afbryde konkurrencen uden forudgående eller separat varsel. Ændringer af konkurrencen eller dens regler vil blive publiceret på kampagnesiden.