Dumle Play with Words-kampagneregler

HVEM UDBYDER KONKURRENCEN?

Fazer Confectionery Ltd, Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland

Business ID: 0728786-8

HVEM KAN DELTAGE?

Du kan deltage i konkurrencen hvis du er over 16 år gammel og bosiddende i Danmark, Finland, Sverige, Norge eller Polen. Ansatte i Fazer og personer i deres husstande må ikke deltage i konkurrencen.

HVORDAN DELTAGER MAN?

Kampagnen starter d. 2. januar 2019 og slutter d. 30. april 2019. Du kan deltage i denne konkurrence ved at deltage i mindst én af de fire delkonkurrencer, der findes på www.Dumle.com. Vejledning i, hvordan man deltager, findes i hvert konkurrenceopslag. Instruktionerne kan variere alt efter de enkelte delkonkurrencer. Der vil blive valgt én vinder for hver delkonkurrence. Vinderne af de fire delkonkurrencer deltager automatisk i hovedkonkurrencen. Antallet af konkurrencedeltagere er ikke begrænset. 

PRÆMIER OG BESKED TIL VINDERE

Hvert land har sine egne delkonkurrencer. Vinderne i hvert land udvælges af en jury, der består af Fazers landespecifikke ansatte eller en landespecifik samarbejdspartner. Vurderingskriterierne for udvælgelsen af vinderne tager udgangspunkt i, hvor sjove og/eller kreative den pågældende deltagers kommentarer til konkurrencen har været. De landespecifikke vindere af delkonkurrencerne vil blive udvalgt inden for ca. 1 uge fra afslutningstidspunktet for konkurrencen. Vinderne får besked på e-mail. Hvis vinderen ikke svarer inden for 7 dage, er sejren ugyldig, og Fazer har ret til at vælge en ny vinder. Der uddeles én præmie pr. land for hver delkonkurrence. Hver præmie i delkonkurrencerne består af en Dumle-bæretaske indeholdende 2 poser Dumle-slik, en Dumle Snacks-bar og 3 ark med Dumle Play with words-klistermærker. Samlet anslået værdi; 80 kr.   Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier.  Præmien leveres til vinderen med posten. Juryens afgørelse er endelig.

Hvert land har sin egen hovedkonkurrence, og vinderne af hovedkonkurrencerne udvælges af en jury bestående af Fazers landespecifikke ansatte eller en landespecifik samarbejdspartner. Alle, der har vundet mindst én delkonkurrence, deltager automatisk i hovedkonkurrencen. Vurderingskriterierne for hovedkonkurrencen er de samme som for delkonkurrencerne. Vinderne udvælges d. 10. maj 2019. Vinderen får besked på e-mail. Hvis vinderen ikke svarer inden for 7 dage, er sejren ugyldig, og Fazer har ret til at vælge en ny vinder. Hovedpræmien er en Playstation 4 og et par Playstation VR-briller (anslået værdi ca. 4.400 kr.). Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier.

Fazer har ret til at bekendtgøre vindernes fornavne, efternavne og oprindelseslande på Fazers websteder og sociale mediekanaler.

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Fazer behandler deltagernes personlige oplysninger for at kunne gennemføre kampagnen og uddele præmierne. For yderligere oplysninger om Fazers behandling af persondata, se Fazers meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger: www.fazergroup.com/privacy-at-fazer/privacystatement

UDBYDERS ANSVAR

Deltagerne er selv ansvarlige for eventuelle skattemæssige konsekvenser af præmien.

Fazer og andre kampagne-udbydere og partnere påtager sig intet ansvar for skader, der forårsages eller påstås forårsaget af deltagelse i denne kampagne. Fazers erstatningsansvar over for deltagerne kan ikke overstige værdien af de præmier, der er nævnt i disse regler. Fazer påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, der forårsages af den informationsteknologi, der benyttes til deltagelse i denne kampagne eller modtagelse af præmierne.

RETTIGHEDER TIL MATERIALE, DER ER INDSENDT I FORBINDELSE MED KAMPAGNEN

Ved at deltage i kampagnen erklærer deltagerne og står inde for, at de selv har skabt det materiale, de indsender (“kampagnemateriale”), og at hvis kampagnematerialet er skabt af tredjepart (f.eks. citater fra en berømt forfatter eller berømte filmcitater), har de den pågældende tredjeparts samtykke til at indsende kampagnematerialet til konkurrencen i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Deltagerne i kampagnen erklærer og står inde for, at kampagnematerialet ikke bryder loven, ikke er et brud på god praksis, samt at tredjeparts rettigheder (herunder ophavsret eller anden immateriel ret) ikke skader andres navn og rygte eller integritet og ikke røber forretningshemmeligheder, samt at kampagnematerialet ikke på nogen anden måde er i modstrid med disse regler. Deltageren er ansvarlig for f.eks. at sikre, at alle personer, der optræder i kampagnematerialet, har givet deres tilladelse til deltagelse i konkurrencen i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, og at ingen varemærker fra tredjepart er synlige i kampagnematerialet (f.eks. at tredjeparts logo kan ses på billedet).

Ved deltagelse i kampagnen via indsendelse af kampagnematerialet (dvs. tekst eller billede) og ved at kommentere opslaget på Facebook giver deltageren, uden separat kompensation, Fazer en begrænset rettighed til at bruge kampagnematerialet. Denne rettighed giver Fazer ret til at bruge kampagnematerialet i forbindelse med Dumles marketingkampagner på sociale mediekanaler og Fazers websteder. 

ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER

Hvis der er grund til at mistænke en deltager for svigagtig adfærd eller for en anden handling, som udgør et brud på vilkårene og betingelserne, har Fazer ret til at nægte den pågældende person deltagelse.

Fazer vil via kampagnens marketingkanaler meddele, hvis vi er nødt til at foretage ændringer i kampagnen, præmierne, datoer, tilgængelighed eller andre faktorer, der påvirker implementeringen af kampagnen. Fazer forbeholder sig ret til at ændre kampagnen og kampagnereglerne på en måde, der ikke har væsentlig indvirkning på deltageren.

Kampagnen hverken sponseres, anbefales eller administreres af Facebook. Ud over at overholde konkurrencereglerne forpligter deltagerne sig også til at overholde vilkår, betingelser og regler for den nævnte sociale medietjeneste. 

Kampagnen er på ingen måde forbundet med Facebook. I forbindelse med kampagnen indsamler Fazer personlige oplysninger om deltagerne som nævnt ovenfor, det gør Facebook ikke. Facebook og Instagram har intet ansvar for kampagnen eller krav i forbindelse hermed.