November 2022

I avsnitt 6 har vi lagt til informasjon om at vi også kan røpe personopplysninger knyttet til produkttilbakemeldinger og forespørsler til en våre distributører for å sikre smidig håndtering av tilbakemeldinger og forespørsler.

Til tjenestespesifikk informasjon/MyFazer-mobilapplikasjonen har vi lagt til at vi også kan samle inn stedsdata med samtykke fra brukeren av applikasjonen for å sende målrettet reklame.

September 2022

I avsnitt 1 har vi lagt til informasjon om at vi også samler inn opplysninger fra nyhetsbrevabonnementer og at vi i tillegg behandler personopplysninger til presserepresentanter og influensere og innhenter influenserinformasjon fra vår tjenesteleverandør Cision.

I avsnitt 2 har vi spesifisert hvilke datatyper vi håndterer.

I avsnitt 4 har vi spesifisert det juridiske grunnlaget for håndteringsformål.

I avsnitt 6 har vi en mer detaljert beskrivelse av datautlevering basert på juridiske forpliktelser og partnerne vi bruker i virksomheten, som er behandlere av personopplysninger.

Fazer Group har etablert Fazer Poland sp. z o.o., lagt til avsnitt 10 som datakontrollør.

April 2022

Vi har lagt til informasjon i avsnitt 2 om at personopplysninger angående representativer fra bedrifter eller andre organisasjoner også blir samlet i forbindelse med tilgangshåndtering eller deltakelse i opplæring.

I avsnitt 6 har vi lagt til informasjon om at vi kan røpe personopplysninger knyttet til produkttilbakemeldinger og forespørsler til en detaljistoperatør eller merkevareeier for å sikre smidig håndtering av tilbakemeldinger og forespørsler.

Fazer Group har kjøpt opp Trensums Food AB, som er lagt til listen over behandlingsansvarlige i avsnitt 10. 

I avsnittet om tjenestespesifikk informasjon har vi lagt til informasjon om nettbutikken til vårt nye Shop-in-Shop-bakeri.

Oktober 2021 

Vi har lagt til informasjon i avsnitt 4. om behandling av data med tanke på samsvar og å hindre svindel.

Juni 2021

Vi har lagt til Fazer Cafés kakebutikk og bestillings- og hentetjeneste i den tjenestespesifikke informasjonen, og i avsnitt 7.7, som beskriver Fazers nettbutikker. Vi har fjernet Fazer Bakeries-nettbutikk fra de samme seksjonene etter at den opphørte.

Vi har fjernet følgende seksjoner fra avsnitt 10, som har slått seg sammen med andre Fazer-selskaper: Kaslink Aito Oy, Kaslink Foods Oy, Kaslink Oy og Fazer Konfektyr AB.

Fra tjenestespesifikke data har vi fjernet data om My Gateau-mobilappen etter at vi har sluttet å levere appen og avklarte dataene ved å legge til informasjon om MyFazer-mobilappen også under overskriften for mobilapper.

Vi har forbedret informasjonen om bruk av informasjonskapsler og avklart informasjonen om målrettet markedsføring i avsnitt 2., 3. og 4.

Oktober 2020

Vi har lagt til informasjon i avsnitt 1. angående hvor vi samler inn data om at vi kan kjøpe kontaktinformasjon til bedriftskunder og andre interessenter fra tjenesteleverandører.

Avsnitt 7. "Overfører vi dataene dine utenfor grensene til EU eller EØS ("tredjestater")?" har blitt oppdatert for å inkludere implikasjonene av Schrems 2-kjennelsen fra EU-domstolen og det faktum at EUs amerikanske overføringsmekanisme for personvern ikke lenger er i bruk.

Passasjene vedrørende Fazer Brainhow-tjenesten og MyFazerCafé-appen er slettet fra den tjenestespesifikke informasjonen ettersom tjenestene er avviklet.

Juli 2020

Informasjonen er oppdatert for å samsvare med endringene av retningslinjene våre for informasjonskapsler, i henhold til hvilken innstilling av informasjonskapsler som i de fleste tilfeller krever brukers samtykke. Vi har også avklart delen om "Analyse, kompilering av statistikk og utvikling av virksomheten, produkter og tjenester.” Vi har også avklart passasjen angående oppbevaringstidene av opplysningene. 

Vi har lagt til informasjon om nye nettbutikker i del 7. “Overfører vi dine opplysninger utenfor grensene til EU eller EØS («tredjeland»)?

Informasjon om den kommende sammenslåingen av de tre Kaslink-selskapene til Fazer Finland Oy er lagt til listen over datakontrollorganer.

Vi har lagt til informasjon vedrørende Gateau-mobilappen.

Delen om MyFazer-lojalitetsprogrammet er oppdatert for å referere til informasjonskapsler og andre lignende teknologier.

Februar 2020

I Kontrollorgan-delen har vi fjernet de fem selskapene som ble solgt av Fazer Group i juni 2019, nemlig Fazer Food Services Oy, Fazer Food Services AB, Fazer Food Services AS, Fazer Food Services A/S og Fazer Food OÜ etter at eierskapet deres har endret seg.

Informasjon om dataoverføring utenfor EUs eller EØS-grensene er oppdatert for å gjenspeile implementeringen av et verktøy for utvikling av brukergrensesnitt hvems tjenesteleverandør og en underleverandør det bruker befinner seg i USA.  

Desember 2019

Vi har lagt til informasjon i delen «Fra hvor vi samler inn opplysninger?» angående påmelding til arrangementer organisert av Fazer.

Vi har lagt detaljer til beskrivelsen av Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine angående de delene som er lagt til om videoovervåkingssystemer og tilgangskontrollsystemer.

Den tjenestespesifikke informasjonen er blitt oppdatert

  • Fazer Candy Store har skiftet navn til Fazer Store. Nettbutikkdelen Fazer Store er oppdatert med informasjonen om behandling av personopplysninger i forbindelse med at nettbutikken minner kunden om den såkalte forlatte handlekurven.
  • Del om behandling av personopplysninger mottatt fra Fazer Facebook-sider og relatert felles kontroll med Facebook Ireland Limited.
  • Beskrivelser av videoovervåkingssystemer og tilgangskontrollsystemer ved Fazers fasiliteter.

I Kontrollører-delen har vi lagt til de tre selskapene kjøpt av Fazer Group i juni 2019, nemlig Kaslink Oy, Kaslink Aito Oy og Kaslink Foods Oy.

 Oy Karl Fazer Ab fungerer som felles kontrollør av personopplysninger, sammen med de ovenfornevnte tre nye datterselskapene som tilhører Fazer-konsernet, og som er kontrollører for sine egne virksomheter.

Juni 2019

Informasjon om dataoverføringer utenfor EUs eller EØSs grenser («tredjeland») har blitt oppdatert for å gjenspeile implementeringen av en leverandør av lager- og forsendelsesadministrasjonstjenester i USA som bruker underleverandører i tredjeland.

Mai 2019

Den tjenestespesifikke informasjonen er blitt oppdatert

  • Delen som omhandler MyFazer-tjenesten er blitt fjernet som følge av at tjenesten er nedlagt.

Mai 2018

Fazer-konsernet har videreført og økt hastigheten i forberedelsene til EUs personvernforordning som trer i kraft i mai 2018. Samtidig har vi revidert våre egne personvernregler. Dermed kan vi mer nøyaktig og tydelig beskrive hvordan vi behandler personopplysningene dine. I tillegg har vi forbedret layouten på personvernreglene og gjort dem lettere å lese. 

Hovedendringene er som følger:

Våre gjeldende personvernregler beskriver også hvordan vi behandler personopplysningene dine når du kontakter oss som representant for en bedrift eller annen organisasjon.

Vi har gjort delen Hvor samler vi inn opplysninger fra? mer spesifikk.

I Tjenestespesifikke opplysninger beskriver vi hvilke personopplysninger vi samler inn i hvilken tjeneste, og til hvilke formål vi bruker disse opplysningene. Heretter kan du enkelt sjekke alt angående behandlingen av opplysningene dine i hver enkelt tjeneste.

I delen Hvilke typer opplysninger samler vi inn? har vi gjort eksemplene på hvilke typer personopplysninger vi samler inn om deg, mer spesifikke. Vi har for eksempel gjort beskrivelsen av hvordan vi behandler personopplysninger som gjelder helsen din, mer spesifikk.

I delen Informasjonskapsler beskriver vi spesifikt hvordan Fazer-konsernet bruker informasjonskapsler.

Vi har gjort beskrivelsen av hva opplysningene dine brukes til mer spesifikk. Målet vårt er å fortelle deg så klart som mulig hvilke formål vi bruker opplysningene dine til, og hvorfor.

Vi har lagt til nærmere informasjon til beskrivelsen av Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger. Vi oppbevarer opplysningene dine bare så lenge som det er nødvendig for det formålet opplysningene ble samlet inn for. Vi har lagt inn en tabell der du kan se de tjenestespesifikke bruksformålene og kriterier for hvor lenge opplysningene kan lagres.

Vi har dessuten gjort beskrivelsen hvem som kan behandle opplysningene dine mer spesifikk. I enkelte tjenester bruker vi for eksempel tredjeparter som vi utleverer opplysningene dine til, for å kunne oppfylle de kontraktfestede forpliktelsene våre. Disse tredjepartene omfatter leverandører av betalings- og transporttjenester.

Vi har gjort beskrivelsen av hvordan vi overfører opplysningene dine utenfor EU/EØS, det vil si til tredjeland, mer spesifikk.

I tillegg har vi gjort beskrivelsen av hvem du kan henvende deg til hvis du har spørsmål om behandlingen av opplysningene dine mer spesifikk.

I avsnittet Kontrollinstanser har vi satt opp en liste over alle kontrollinstansene i Fazer-konsernet. Oy Karl Fazer Ab fungerer som kontrollinstans for personopplysninger, sammen med datterselskaper som tilhører Fazer-konsernet, og som er kontrollinstanser for sine egne virksomheter.

Februar 2018  

Fazer Group forbereder seg på EUs personvernforordning som vil tre i kraft i mai 2018. Vi har harmonisert og sentralisert behandlingen av personopplysninger i selskaper i Fazer-konsernet for å kunne beskytte dine personopplysninger på best mulig måte. 

Den viktigste endringen er at Oy Karl Fazer Ab i fremtiden vil være kontrollør av personopplysninger sammen med datterselskaper som tilhører samme konsern, og som er kontrollører for sin egen drift. I de oppdaterte personvernreglene vil vi beskrive i nærmere detalj hvordan dine personopplysninger behandles i Fazer-selskapene, og hvordan du kan utøve dine rettigheter på en så enkel og effektiv måte som mulig.  

 Hovedendringene er som følger:   

Vi har endret og bearbeidet avsnittet Hvor samler vi inn opplysninger fra?  

I avsnittet Hvilke typer opplysninger samler vi inn? har vi endret og forbedret eksemplene på hvilke typer personopplysninger vi samler om deg. Målet vårt er at du i fremtiden vil kunne være mer oppmerksom på hvilke opplysninger vi lagrer om deg. 

 Vi har endret og bearbeidet beskrivelsen av Hva dine opplysninger brukes til. Vårt mål har vært å tydeliggjøre grunnlaget for å bruke dine opplysninger.  

Vi har lagt til nærmere informasjon i beskrivelsen av Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger.  

Vi har endret og bearbeidet beskrivelsen av Hvem kan behandle dine opplysninger.    

Vi har lagt til et avsnitt hvor vi beskriver hvordan du kan utøve dine rettigheter og påvirke behandlingen av dine personopplysninger.  

Vi har også inkludert et avsnitt hvor vi beskriver hvordan du kan følge endringene i våre personvernregler