KONKURRANSE: DUMLE JULEKALENDER

ARRANGØR
Arrangør
Fazer Confectionery Ltd
PO box 4
00941 HELSINGFORS
Bedrifts-ID: 0728786-8


HVEM KAN DELTA?
Alle over 16 år som er fast bosatt i Norge, er kvalifisert til å delta i kampanjen. Dette ekskluderer ansatte i et selskap som deltar i planleggingen av kampanjen eller deler av den, i tillegg til deres familiemedlemmer.


HVORDAN DELTAR DU?
Kampanjen gjennomføres på Dumle sin Facebook side, og starter den 14. November 2019 og avsluttes 21. November 2019. Du kan delta i konkurransen ved å kommentere konkurranseposten på Dumle’s Facebook side, og svare på spørsmålet "Hvorfor skal nettopp du vinne en Dumle julekalender». Det mest underholdende svaret vinner en Dumle julekalender.
Instruksjoner om hvordan du kan delta vil være inkludert i hver konkurransepost. Hver person kan delta i kampanjen bare én gang. Fazer forbeholder seg retten til å avvise enhver deltager som forsøker å delta i kampanjen ved hjelp av flere kontoer i sosiale medier.


PREMIER OG VARSLING AV VINNERE
En juryen vil utpeke vinneren blant alle deltakerne. Vinneren vil bli tildelt en premie; en Dumle julekalender til en verdi av ca 100 kroner. Prisen kan ikke endres til penger eller noe annet.
Vinneren vil bli varslet via personlig melding på Facebook. Hvis vinneren ikke svarer innen en dag, vil gevinsten bli ugyldig, og Fazer har rett til å foreta trekningen en gang til og finne en ny vinner. Vinneren mottar premien i posten.
Fazer har rett til å bruke sine nettsider og sosiale medier til å kunngjøre vinneren eller vinnerne, oppgi deres fornavn, forbokstaven i etternavnet og hvor vedkommende bor.
Premien kan ikke veksles i kontanter eller byttes i andre premier.


BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Fazer behandler deltakerens personopplysninger for å gjennomføre kampanjen og dele ut premiene. Personopplysninger kan også behandles for direkte markedsføring med deltakerens tillatelse. For ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger, se Fazers datasikkerhetserklæring.


ARRANGØRENS FORPLIKTELSER
Deltakeren er selv ansvarlig for eventuelle skattemessige konsekvenser ifm premien.
Deltakere fritar Fazer og andre kampanjearrangører og eventuelle andre partnere fra ethvert ansvar for skade som er forårsaket eller som hevdes å ha blitt forårsaket av å delta i denne kampanjen. Fazers ansvar overfor deltakerne skal ikke overstige beløpet eller verdien på premiene som er nevnt i disse reglene. Fazer er ikke ansvarlig for informasjonsteknologiske problemer knyttet til deltakelse i kampanjen eller mottak av premier.


ANDRE VILKÅR
Hvis det er grunn til å mistenke en deltaker for bedrageri eller annen handling i strid med vilkårene, har Fazer rett til å avvise vedkommendes deltakelse.
Fazer kunngjør det på kampanjesiden og, så langt som mulig, gjennom kampanjemarkedsføringskanaler, hvis vi er tvunget til å foreta endringer i kampanjen, dens premier, datoer, tilgjengelighet eller andre faktorer som har betydning for gjennomføringen av kampanjen. Fazer forbeholder seg retten til å endre kampanjen og kampanjereglene på en måte som ikke har vesentlig innvirkning på deltakerne.
Kampanjen er verken sponset, anbefalt eller administrert av Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller Pinterest. I tillegg til å følge kampanjebestemmelsene forplikter deltakerne seg imidlertid også til å følge vilkårene og reglene for de nevnte sosiale medietjenestene.
Kampanjen er på ingen måte forbundet med Facebook. I forbindelse med kampanjen er det Fazer som henter inn personopplysninger om deltagere som nevnt ovenfor, ikke Facebook. Ved å delta i konkurransen, fritar deltakerne Facebook og Instagram for alt ansvar og alle krav i forbindelse med og knyttet til kampanjen.