Regler for kampanjen Tell it with Dumle (Si det med Dumle)

ARRANGØR

Fazer Confectionery Ltd, Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland

Bedrifts-ID: 0728786-8

HVEM KAN DELTA?

Alle personer over 16 år som er fast bosatt i Finland, Sverige, Norge, Danmark eller Polen, er kvalifisert til å delta i kampanjen, unntatt ansatte i et selskap som deltar i planleggingen av kampanjen eller deler av den, i tillegg til deres familiemedlemmer.

HVORDAN DELTAR DU?

Kampanjen starter 2. januar 2019 og avsluttes 30. april 2019. Du kan delta i konkurransen ved å melde deg på minst én av de fire delkonkurransene på Dumles Facebook-side www.dumle.com. Instruksjoner om hvordan du delta blir inkludert i hver konkurransepost. Instruksjonene vil variere mellom delkonkurransene. Én vinner vil bli valgt per delkonkurranse. Vinnerne av de fire delkonkurransene er automatisk med i hovedkonkurransen. Antallet påmeldinger er ubegrenset. 

PREMIER OG VARSLING AV VINNERE

Hvert land har sine egne seks delkonkurranser. Vinnerne i hvert land vil bli valgt av en jury bestående av Fazers landspesifikke personell eller samarbeidspartner. Vurderingskriteriene for å velge vinnerne er hvor morsom og/eller kreativ kommentaren til konkurransen har vært. De landsspesifikke vinnerne av delkonkurransene blir valgt innen ca. en uke fra konkurransen er avsluttet. Vinnerne vil bli varslet via e-mail. Hvis vinneren ikke svarer innen 7 dager, vil seieren bli ugyldig, og Fazer har rett til å velge en ny vinner. Én premie per hvert land vil delt ut i hver delkonkurranse. Hver premie i delkonkurransene består av et Dumle handlenett (ca. 2,5 euro) som inneholder 2 poser med Dumle-godteri (verdt ca. 5 euro), en Dumle Snacks-bar (verdt 1 euro) og 3 ark Dumle Play with Words-klistremerker (verdt ca. 2,5 euro). Premiene kan ikke veksles i kontanter eller byttes til andre premier.  Premien vil bli levert til vinneren via post. Juryens avgjørelse er endelig.

Hvert land har sin egen hovedkonkurranse, og vinnerne av hovedkonkurransene i hvert land vil bli valgt av en jury bestående av Fazers landspesifikke personell eller samarbeidspartner. Alle som har vunnet minst én delkonkurranse, er automatisk en del av hovedkonkurransen. Vurderingskriteriene er de samme som for delkonkurransen. Vinnerne blir valgt innen 10. mai 2019. Vinnerne vil bli annonsert på Dumles Facebook-kanal ved hjelp av tagging. De vil også bli varslet via en personlig Facebook Messenger-melding. Hvis vinneren ikke svarer innen 7 dager, vil seieren bli ugyldig Fazer har rett til å velge en ny vinner. Hovedpremien er en Playstation 4 og Playstation VR (verdt ca. 600 euro). Premiene kan ikke veksles i kontanter eller byttes til andre premier.

Fazer har rett til å kunngjøre vinnerens fornavn, etternavn og landet vedkommende kommer fra på Fazers nettsider og på sosiale medier.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Fazer behandler deltakerens personopplysninger for å gjennomføre kampanjen og dele ut premiene. For ytterligere informasjon om Fazers behandling av personopplysninger, se Fazers personvernerklæring angående beskrivelse for Fazer Web Services brukerdatafil: www.fazergroup.com/privacy-at-fazer/privacystatement

ORGANISATORENS ANSVAR

Deltakerne selv er ansvarlige for eventuelle skattemessige konsekvenser som skyldes premien.

Deltakere fritar Fazer og andre kampanjearrangører og eventuelle andre partnere fra ethvert ansvar for skade som er forårsaket eller som hevdes å ha blitt forårsaket av å delta i denne kampanjen. Fazers ansvar overfor deltakerne skal ikke overstige beløpet eller verdien på premiene som er nevnt i disse reglene. Fazer er ikke ansvarlig for informasjonsteknologiske problemer knyttet til deltakelse i kampanjen eller mottak av premier.

RETTIGHETER TIL MATERIALE SOM SENDES INN I FORBINDELSE MED KAMPANJEN

Ved å delta i kampanjen garanterer deltakeren at vedkommende har opprettet materialet de sender inn («kampanjemateriale»), og hvis kampanjematerialet er opprettet av en tredjepart (f.eks. en berømt forfatter eller berømte filmsitater), har fått samtykke fra tredjeparten til å sende inn kampanjematerialet til konkurransen i samsvar med disse vilkårene. Deltakeren garanterer at kampanjematerialet ikke krenker loven, ikke strider mot god praksis eller tredjeparts rettigheter (inkludert opphavsrett og andre immaterielle rettigheter), ikke skader andres gode navn og rykte, og ikke avslører noen forretningshemmeligheter, så vel som at kampanjematerialet ikke på annen måte eller i form er i strid med disse reglene. Deltakeren er ansvarlig for f.eks. å sikre at personer som opptrer i kampanjematerialet har gitt sin tillatelse til å delta i konkurransen i samsvar med disse vilkårene, og at ingen tredjeparts varemerker er synlige i kampanjematerialet (f.eks. at en tredjeparts logo vises på bildet).

Ved å delta i kampanjen ved å sende inn kampanjemateriale (f.eks. tekst eller bilde) med kommentarer på konkurranseposten på Facebook, gir deltakerne Fazer, uten egen kompensasjon, en begrenset bruksrett til kampanjematerialet. Denne bruksretten gir Fazer rett til å bruke kampanjematerialet i markedsføring av Dumle i sosiale medier og på Fazers nettsider. 

ANDRE VILKÅR

Hvis det er grunn til å mistenke en deltaker for bedrageri eller annen handling i strid med vilkårene, har Fazer rett til å avvise vedkommendes deltakelse.

Fazer kunngjør gjennom kampanjemarkedsføringskanaler, hvis vi er tvunget til å foreta endringer i kampanjen, dens premier, datoer, tilgjengelighet eller andre faktorer som har betydning for gjennomføringen av kampanjen. Fazer forbeholder seg retten til å endre kampanjen og kampanjereglene på en måte som ikke har vesentlig innvirkning på deltakerne.

Kampanjen er verken sponset, anbefalt eller administrert av Facebook. I tillegg til kampanjebestemmelsene forplikter deltakerne seg imidlertid også til å følge vilkårene for den nevnte sosiale medietjenesten. 

Kampanjen er på ingen måte forbundet med Facebook. I forbindelse med kampanjen er det Fazer som henter inn personopplysninger om deltageren som nevnt ovenfor, ikke Facebook. Deltakerne fritar Facebook og Instagram for alt ansvar og alle krav i forbindelse med og knyttet til kampanjen.