Regulamin konkursu „Show your Talent: DUMLE TRICKS”

1. Organizator

Organizatorem konkursu „Show your Talent: DUMLE TRICKS” jest firma Fazer Makeiset Oy (Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finlandia) („firma Fazer” lub „Organizator”).

2. Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy akceptują obowiązujący regulamin konkursu („regulamin konkursu”) i zobowiązują się przestrzegać zasad oraz postępować zgodnie z wszelkimi decyzjami podjętymi przez Organizatora na podstawie tych zasad.

Uczestnicy muszą mieć co najmniej 15 lat i być stałymi mieszkańcami Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Estonii lub Polski. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Organizatora i członkowie ich rodzin ani pracownicy firm należących do grupy Organizatora, którzy uczestniczyli w organizacji konkursu bądź ją nadzorowali, oraz członkowie ich rodzin.

W konkursie można wziąć udział za pośrednictwem kanałów dwóch serwisów społecznościowych: Facebooka i Instagramu. Ograniczenie wiekowe wyznaczone w regulaminie konkursu pokrywa się z ograniczeniem wiekowym dotyczącym użytkowania usług na platformach umożliwiających uczestnictwo w konkursie. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z zaakceptowaniem ograniczenia wiekowego przez uczestnika. Zgłoszenia przesyłane przez osoby poniżej 15 roku życia będą odrzucane.

3. Czas trwania kampanii

Kampania rozpoczyna się 2 maja 2016 r. i kończy 30 sierpnia 2016 r. Terminy, w których można wziąć udział w poszczególnych konkursach organizowanych w czasie trwania kampanii, można znaleźć w sekcji 4. Uczestnictwo.

4. Uczestnictwo

W konkursie można wziąć udział za pośrednictwem kanałów dwóch serwisów społecznościowych: Facebooka i Instagramu. W celu uczestnictwa nie jest konieczne dokonywanie żadnych zakupów. Uczestnicy mogą brać udział we wszystkich comiesięcznych i cotygodniowych konkursach.

4.1 Konkurs na Facebooku

Platformą konkursową w serwisie Facebook jest lokalna strona marki. Strona znajduje się pod adresem: www.facebook.com/dumle

Aby wziąć udział w konkursie za pośrednictwem serwisu Facebook, należy dodać komentarz do filmu wideo opublikowanego na odpowiedniej stronie marki, zawierającego pytanie konkursowe. Spośród odpowiedzi przesłanych na lokalną stronę marki wybierana będzie zwycięska odpowiedź. Co miesiąc pośród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosowywane będą nagrody.

W trakcie trwania kampanii na stronie marki Dumle w serwisie Facebook dla poszczególnych krajów uczestniczących w każdym miesiącu ogłoszony zostanie jeden z czterech (4) oddzielnych konkursów. Konkursowe filmy wideo będą publikowane w poniedziałki, a odpowiedzi przyjmowane przez trzy tygodnie od daty zamieszczenia filmu.

Daty rozpoczęcia i zakończenia konkursów w serwisie Facebook są następujące:

2 maja – 23 maja, 30 maja – 27 czerwca, 4 lipca – 25 lipca oraz 1 sierpnia – 29 sierpnia

 

4.2 Konkurs na Instagramie

Platformą konkursową w serwisie Instagram jest międzynarodowa strona marki Dumle.

Strona znajduje się pod adresem: https://www.instagram.com/dumle/

Aby wziąć udział w konkursie za pośrednictwem serwisu Instagram, należy dodać komentarz do obrazów lub filmów wideo publikowanych na koncie marki Organizatora. Co tydzień pośród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosowywane będą nagrody.

Na stronie marki Dumle w serwisie Instagram w tygodniowych odstępach ogłoszonych zostanie łącznie osiemnaście (18) oddzielnych konkursów. Obrazy konkursowe będą publikowane w środy, a odpowiedzi przyjmowane do kolejnego piątku.

Daty rozpoczęcia konkursów w serwisie Instagram są następujące:

4 maja, 11 maja, 19 maja, 25 maja, 1 czerwca, 8 czerwca, 15 czerwca, 22 czerwca, 28 czerwca, 6 lipca, 13 lipca, 20 lipca, 27 lipca, 3 sierpnia, 10 sierpnia, 17 sierpnia, 24 sierpnia i 31 sierpnia

5. Zobowiązania uczestnika i zezwolenia udzielane firmie Fazer

Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani zarządzany przez serwisy Facebook i Instagram. Oprócz przestrzegania regulaminu firma Fazer oraz uczestnicy zobowiązują się postępować zgodnie z warunkami korzystania z serwisów Facebook i Instagram.

Uczestnicy mogą powiadamiać firmę Fazer o niestosownych, stanowiących naruszenie zasad lub zabronionych działaniach za pomocą wpisów konkursowych. Przejawy tego typu działań lub odpowiedzi konkursowe naruszające zasady uczciwości mogą zostać usunięte ze wpisów konkursowych, a uczestnik, który dopuścił się wspomnianych uchybień, może zostać wykluczony z ponownego udziału w konkursie. Zabrania się publikowania fałszywych powiadomień dotyczących innych uczestników w celu zakłócenia przebiegu konkursu lub zyskania nieuczciwej przewagi. Konsekwencją publikacji fałszywych powiadomień może być również wykluczenie z udziału w konkursie.

Firma Fazer zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi konkursowych na stronach marki w serwisach społecznościowych używanych jako platformy konkursowe. Firma Fazer ma prawo wykluczyć uczestnika z konkursu, jeśli ma podstawy, aby podejrzewać, że uczestnik ten naruszył regulamin. Te same podstawy mogą stanowić uzasadnienie do usunięcia odpowiedzi przez firmę Fazer z jej stron marki w serwisach społecznościowych używanych jako platformy konkursowe, odrzucenia odpowiedzi konkursowej uczestnika lub wykluczenia wspomnianego uczestnika z konkursu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z potwierdzeniem przez uczestnika spełnienia warunków uczestnictwa we wspomnianym konkursie.

Udział jest także równoznaczny z udzieleniem firmie Fazer zezwolenia na publikację imienia i nazwiska zwycięzcy w kanałach wykorzystywanych na potrzeby konkursu i za pośrednictwem innych mediów (w materiałach marketingowych, na stronie konkursu, w mediach społecznościowych) bez konieczności uzyskiwania oddzielnej zgody czy udzielania rekompensaty.

6. Dane osobowe

Z uczestnikami zostanie nawiązany kontakt za pośrednictwem serwisów Facebook i Instagram w celu uzyskania danych osobowych i informacji kontaktowych, które posłużą do dostarczenia nagród. Firma Fazer będzie przechowywać dane osobowe uczestników. Dane osobowe uczestników zostaną użyte w celu dostarczenia nagród. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania poufności. (Więcej informacji na temat zasad zachowania poufności można znaleźć na stronie http://www.fazer.com/settings/file-description-for-fazer-web-services-user-data-file/).

7. Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody oraz sposób kontaktu z ich zdobywcami

Organizator rozlosuje łącznie 536 nagród wśród uczestników biorących udział w konkursie w serwisie Facebook. Losowania nagród wśród uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi we wpisie konkursowym, będą odbywać się co miesiąc. Ostateczny termin zgłaszania odpowiedzi na comiesięczne pytania konkursowe będzie podawany we wpisie konkursowym, a uczestnicy, którzy opublikują odpowiedzi po tej dacie, nie będą brali udziału w losowaniu.

Dodatkowo w każdym tygodniu kalendarzowym Organizator rozlosuje 180 nagród wśród uczestników biorących udział w konkursie w serwisie Instagram. Losowania nagród wśród uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi w poście konkursowym, będą odbywać się co tydzień. Ostateczny termin zgłaszania odpowiedzi na cotygodniowe pytania konkursowe będzie podawany we wpisie konkursowym, a uczestnicy, którzy opublikują odpowiedzi po tej dacie, nie będą brali udziału w losowaniu.

Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami wyłonionymi na drodze losowania za pośrednictwem serwisów społecznościowych używanych jako platformy konkursowe. Zwycięzcy mają obowiązek odpowiedzieć na wiadomość przesłaną przez Organizatora i podać dane kontaktowe, które umożliwią dostarczenie nagrody, w ciągu tygodnia od daty otrzymania wiadomości. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez sposób działania funkcji, awarie oraz funkcjonowanie serwisów społecznościowych używanych jako platformy konkursowe ani za następstwa niepodania przez uczestnika informacji kontaktowych.

Rozlosowywane co miesiąc nagrody w konkursach w serwisie Facebook to:

24 egzemplarze czapek DUMLE (przybliżona wartość: 14 EUR)

24 egzemplarze przypinanych obiektywów BLACK EYE (przybliżona wartość: 16 EUR)

48 egzemplarzy minipiłek do gry w piłkę nożną DUMLE (przybliżona wartość: 10 EUR)
24 egzemplarze bidonów DUMLE (przybliżona wartość: 15 EUR)
24 egzemplarze ręczników DUMLE (przybliżona wartość: 15 EUR)
24 egzemplarze toreb sportowych (gimnastycznych/pływackich) DUMLE (przybliżona wartość: 2,5 EUR)

24 egzemplarze minigłośników DUMLE (przybliżona wartość: 27 EUR)
288 opakowań produktów DUMLE (w tym słodyczy i naklejek Dumle, przybliżona wartość: 5 EUR)

 

Rozlosowywane co tydzień nagrody w konkursach w serwisie Instagram to:

 

20 miesięcznych subskrypcji Spotify Premium (wartość: 10 EUR)

30 egzemplarzy minipiłek do piłki nożnej DUMLE (wartość 10 EUR)

30 egzemplarzy szalików fana marki DUMLE (przybliżona wartość: 9 EUR)

20 egzemplarzy toreb sportowych (gimnastycznych/pływackich) DUMLE (przybliżona wartość: 2,5 EUR)

10 egzemplarzy słuchawek dousznych DUMLE (przybliżona wartość: 25 EUR)

10 egzemplarzy czapek DUMLE (przybliżona wartość: 14 EUR)

10 egzemplarzy kijków do selfie (przybliżona wartość: 20 EUR)

10 egzemplarzy bidonów DUMLE (przybliżona wartość: 15 EUR)

40 opakowań produktów DUMLE (w tym słodyczy i naklejek Dumle, przybliżona wartość: 5 EUR)

Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub inne produkty. Nagrody rozlosowane wśród uczestników konkursów w serwisie Facebook i Instagram będą dostarczane raz w miesiącu.

8. Zobowiązania Organizatora

Uczestnicy zwalniają firmę Fazer i pozostałych potencjalnych partnerów konkursu z jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione lub rzekomo poniesione w wyniku uczestnictwa w konkursie. Zobowiązania Organizatora wobec uczestników nie mogą przekroczyć liczby egzemplarzy lub wartości nagród wymienionych w niniejszym regulaminie. Firma Fazer nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez rozwiązania infotechnologiczne związane z uczestnictwem w konkursie bądź otrzymaniem nagród. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za problemy związane z uczestnictwem w konkursie bądź otrzymaniem nagród, które zostały spowodowane przez sposób działania funkcji, awarie oraz funkcjonowanie serwisów społecznościowych używanych jako platformy konkursowe ani za następstwa niepodania przez uczestnika informacji kontaktowych.

9. Pozostałe warunki

Firma Fazer zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu konkursu oraz nagród konkursowych, a także odwołania lub zakończenia konkursu bez uprzedniego bądź oddzielnego powiadomienia. Zmiany dotyczące konkursu lub jego regulaminu będą publikowane na stronie kampanii.