Kampaania Tell it with Dumle reeglid

KORRALDAJA

Fazer Confectionery Ltd, Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Soome

Äriregistri kood: 0728786-8

KES VÕIVAD OSALEDA?

Kampaanias võivad osaleda kõik üle 16-aastased füüsilised isikud, kelle alaline elukoht on Eesti. . Osaleda aga ei tohi nende ettevõtete töötajad, kes tegelevad kampaania või mis tahes selle osa planeerimisega. Samuti ei tohi kampaanias osaleda nende töötajate perekonnaliikmed.

KUIDAS OSALEDA?

Kampaania algab 2. jaanuaril 2019 ja lõpeb 29. aprillil 2019. Võistlusele saate registreeruda veebilehel www.dumle.com. Lehelt leiate ka juhised. Igast riigist valitakse üks võitja. Registreerimiste arv ei ole piiratud. 

AUHINNAD JA VÕITJATE VÄLJAKUULUTAMINE

Igal riigil on eraldi võistlus. Iga riigi võitja valib žürii, mis koosneb Fazeri riigipõhistest töötajatest või koostööpartneritest. Võitja valimisel arvestatakse võistluse kommentaari vaimukust ja loomingulisust.

Igal riigil on oma põhivõistlus ja põhivõistluse võitjad valib žürii, mis koosneb Fazeri riigipõhistest töötajatest või koostööpartneritest. Kõik, kes on võitnud vähemalt ühe riigipõhise võistluse, saavad automaatselt osaleda põhivõistlusel. Võitja valitakse 10. mail 2019. Võitja kuulutatakse välja Dumle Facebooki lehel. Võitjaga võetakse ühendust meili teel. Kui võitja ei vasta 7 päeva jooksul, siis võit tühistatakse ja Fazeril on õigus valida uus võitja.

Peaauhind on Playstation 4 ja Playstation VR (ligikaudu 600 € väärtuses). Auhindu ei saa sularahaks ega muudeks auhindadeks ümber vahetada.

Fazeril on õigus esitada võitja eesnimi, perekonnanimi ja päritoluriik Fazeri veebisaitidel ja sotsiaalmeedia kanalites.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA NÕUSOLEKU DEKLARATSIOON

Fazer töötleb osalejate isikuandmeid, et kampaaniat korraldada ja auhindu anda.

Lisateavet selle kohta, kuidas Fazer isikuandmeid töötleb, leiate Fazeri privaatsusavaldusest, vt www.fazergroup.com/privacy-at-fazer/privacystatement

KORRALDAJA VASTUTUS

Auhinnast tulenevate võimalike maksukohustuste eest vastutavad osalejad ise.

Osalejad vabastavad Fazeri ja kõik teised kampaania korraldajad ja partnerid igasugusest vastutusest kahjude eest, mis on põhjustatud või väidetavalt põhjustatud selles kampaanias osalemisest. Fazeri vastutus osalejate ees ei ületa nendes reeglites nimetatud auhindade summat või väärtust. Fazer ei vastuta infotehnoloogiaga seotud probleemide eest, mis tekivad kampaanias osalemise käigus või auhindade kättesaamisel.

ÕIGUSED KAMPAANIA RAAMES ESITATUD MATERJALILE

Kampaanias osalemisel tagab ja kinnitab osaleja, et ta on esitatud materjali („kampaania materjal“) autor. Samuti kinnitab osaleja, et kui kampaania materjali on loonud kolmas isik (nt tuntud kirjanik), siis on nimetatud kolmas isik andnud nõusoleku kampaania materjali saatmiseks võistlusele nende tingimuste ja nõuete kohaselt. Osaleja tagab ja kinnitab, et kampaania materjal ei riku seadust, ei ole vastuolus kolmandate isikute hea tava ega õigustega (sh autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused), ei kahjusta kolmandate isikute mainet ega isikupuutumatust ega avalda mis tahes ärisaladust ning kampaania materjal ei ole ühelgi viisil vastuolus nende reeglitega. Osaleja vastutab muu hulgas selle eest, et kampaania materjalis esitatud isikud on andnud oma nõusoleku kampaanias esinemiseks nende nõuete ja tingimuste kohaselt ja et ühegi kolmanda isiku kaubamärgid (nt pildil olev kolmanda isiku logo) ei ole kampaania materjalis nähtav.

Kui osaleja esitab kampaanias osalemiseks kampaania materjali (nt kujutise tekst) võistluse postituse kommentaarina Facebookis, annab osaleja Fazerile piiratud õiguse kampaania materjali kasutamiseks, ilma et osaleja selle eest eraldi hüvitise saaks. Kasutusõigus annab Fazerile õiguse kasutada kampaania materjali Dumle turundustegevuses ja sotsiaalmeedia kanalites ning Fazeri veebisaitidel. 

MUUD NÕUDED JA TINGIMUSED

Kui osalejat on põhjust kahtlustada pettuses või muus nende nõuete ja tingimuste rikkumises, on Fazeril õigus osaleja võistlusest eemaldada.

Kui Fazer peab tegema kampaanias, selle auhindades, kuupäevades, saadavalolekus või muudes selle kampaania käiku mõjutavates tegurites muudatusi, siis teavitab ta sellest kampaania turunduskanalite kaudu. Fazer jätab endale õiguse kampaaniat ja kampaania reegleid muuta viisil, millel ei ole osalejale olulist mõju.

Facebook ei spondeeri, soovita ega halda seda kampaaniat. Peale kampaania reeglite peavad osalejad siiski eelnimetatud sotsiaalmeediateenuse nõudeid ja tingimusi ning reegleid järgima. Sellel võistlusel osalemisega kinnitate, et vabastate Facebooki selle võistlusega seotud mis tahes vastutusest.

Kampaania ei ole ühelgi viisil Facebookiga seotud. Kampaania raames kogub osalejatega seotud isikuandmeid eelnimetatud viisil Fazer, mitte Facebook. Osalejad vabastavad Facebooki ja Instagrami selle kampaaniaga seotud mis tahest vastutusest ja nõuetest.